Om Oss

Vi är elektriker med lång erfarenhet.

Historien bakom WonderEL AB

WonderEL är ett välkänt elföretag i Stockholm som har funnits sedan tidigt 1900-tal. Företaget grundades av Gustaf Eriksson och Per Ljungberg 1901 och började som en liten verkstad. Under loppet av de närmaste decennierna växte WonderEL snabbt och utökade sina tjänster till att omfatta kabeldragning, installation och underhåll av alla typer av elektriska system.

 

På 1950- och 60-talen flyttade företaget in i industrisektorn och tillhandahöll elektrotekniska tjänster för fabriker och andra storskaliga verksamheter. I slutet av 1970- och 80-talet hade WonderEL blivit ledande inom den svenska elbranschen, och tillhandahållit elektriska lösningar för både bostäder och kommersiella byggnader.

Idag är WonderEL ett av de största och mest respekterade elföretagen i regionen. Med mer än 100 års erfarenhet har företaget etablerat sig som ledande inom branschen och tillhandahåller innovativa lösningar för alla typer av elektriska behov. Från ledningar och installation till underhåll och reparationer, WonderEL är dedikerade till att tillhandahålla eltjänster av hög kvalitet till sina kunder.

GRATIS OFFERT

Säker El

Säkerhet är av yttersta vikt i ett elektrikerföretag, eftersom el är en kraftfull och potentiellt farlig resurs. Elektriker måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera säkerheten för sina kunder, anställda och allmänheten. Elektriker måste förstå farorna med elektricitet, inklusive stötar och elstötar, och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när de arbetar med ström. Detta inkluderar att alltid bära skyddsutrustning, såsom gummihandskar, skyddsglasögon och icke-ledande kläder; testa kablar och enheter innan du arbetar med dem; och se till att alla verktyg eller utrustning som används är designade för jobbet. Elektriker måste också vara medvetna om risken för brand och explosion när de arbetar med el och vidta åtgärder för att förhindra dessa risker. Detta inkluderar användning av rätt ledningar, säkringar och strömbrytare; inspektera sladdar och kablar för skador; och undvika överbelastade kretsar. Genom att följa dessa säkerhetsprocedurer kan våra  elektriker garantera säkerheten för sig själva och de runt omkring dem. Detta är viktigt för både vi som företag samt för allmänhetens säkerhet

KONTAKTA OSS

Vi är baserade i Stockholm

GRATIS OFFERT
Få en kostnadsfri offert
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom några dagar.